Renditingimused

 

Maksetingimused

Renditellimuse kinnitab 50% ettemaksu laekumine. 100% tellimuse summast peab olema laekunud enne kauba väljastamist.

RENDIPERIOOD

Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud vara väljastamise- ja tagastamispäeva vahel. Väljastamise ja tagastamise päev loetakse rendiaja sisse. Rendiööpäev kestab kella 10.00-ni hommikul ehk Inventar peab olema tagastatud rendiperioodi lõppedes järgmisel päeval hiljemalt kell 10.00, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

RENDITUD VARA VÄLJASTAMINE

Rendileandja on seotud pakkumisega tingimusel, et kliendipoolse pakkumise kinnitamise hetkel on rendileandjal olemas vaba inventar nimetatud töö teostamiseks.

RENDITUD VARA TAGASTAMINE

Renditud Vara tuleb tagastada rendileandjale samas seisukorras, nagu need on rentnikule väljastatud, v.a tekstiilitooted- nende rendihinna sisse kuulub nende pesu. Juhul kui renditud varal ilmnevad puudused, vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks rentnik vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib vara korrasoleku kontrolli läbi 2 tööpäeva jooksul peale tagastamist.

RENDITUD VARA VASTUTUS, LÕHUTUD VÕI RIKUTUD VARA KAHJUDE HÜVITAMINE

Rentnik kohustub kasutama renditud inventari sihipäraselt. Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise eest alates rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni rendileandjale (kogu rendiperioodi vältel). Renditud vara hävimisel või kadumisel on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama samaväärse uue toote asendamise kulu. Tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada tagastuspäeva jooksu. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.

TRANSPORT, PAIGALDUS JA MAHAVÕTT

Rendihindade sisse ei ole arvestatud transpordi-, montaaži- ja demontaažikulusid.